Ο Bion και το υψηλό: Οι καταβολές ενός αισθητικού παραδείγματος

Ο Bion και το υψηλό: Οι καταβολές ενός αισθητικού παραδείγματος. Greek Annual. International Journal of Psychoanalysis, 3:135-171(2015).