Halucinóza, snění a Hrát si: Analytické pole a jeho transformace

Halucinóza, snění a Hrát si: Analytické pole a jeho transformace. REVUE PRO PSYCHOANALYTICKOU PSYCHOTERAPII A PSYCHOANALÝZU, XXII (1-2):126-137 (2020)